INTERVIEW

真面目焼鳥 助平とは?
スタッフへインタビュー

  1. HOME
  2. インタビュー
  3. Vâng Rất vui Chủ sở hữu thân thiện và quản lý cửa hàng Nó rất thỏa mãn giữa các khách hàng Thật là vui vì có nhiều người thân thiện.

イ君
Công việc bán thời gian

Vâng Rất vui Chủ sở hữu thân thiện và quản lý cửa hàng Nó rất thỏa mãn giữa các khách hàng Thật là vui vì có nhiều người thân thiện.

助平でのバイトは楽しいですか?
Vâng
Rất vui
Chủ sở hữu thân thiện và quản lý cửa hàng
Nó rất thỏa mãn giữa các khách hàng
Thật là vui vì có nhiều người thân thiện.